ΥΠΥΜΕ οικ.Α26701/1416 /07-05-2020

Αφορά:
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/05/2020

Έκτακτα μέτρα περί της εφαρμογής της υπ’ αριθμ. Φ.10035/2523/131/07.09.2016 (Β’ 2896) Κ.Υ.Α. συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ