ΥΠΥΜΕ οικ.26343/402 /06-05-2020

Αφορά:
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06/05/2020

Επαναλειτουργία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) μετά την άρση των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID19 στη χώρα μας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ