ΥΠΑΙΘ 51887/Ε3 /06-05-2020

Αφορά:
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06/05/2020

Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ