ΥΠΕΝ ΔΔΔ/40814/1019 /07-05-2020

Αφορά:
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/05/2020

Παράταση προθεσμιών – Αναβολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ