Δ1/Γ.Π. οικ.28953 /07-05-2020

Αφορά:
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/05/2020

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας (μέσω καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών μέσων σε επιφάνειες) στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την επιστροφή στις Σχολικές Μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ