Άδεια Γάμου & Γέννησης Παιδιού

Άδεια Γάμου & Γέννησης Παιδιού

Ολοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών αν εργάζονται πενθήμερο και έξι (6) εργασίμων ημερών αν εργάζονται εξαήμερο, άδεια δύο (2) ημερών στον πατέρα για γέννηση παιδιού.

Ολοι οι εργαζόμενοι, οποιασδήποτε ειδικότητας και κλάδου δικαιούνται:

  • Άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών αν εργάζονται πενθήμερο και έξι (6) εργασίμων ημερών αν εργάζονται εξαήμερο
  • Άδεια δύο (2) ημερών στον πατέρα για γέννηση παιδιού

Την άδεια γάμου δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί, άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτως του χρόνου υπηρεσίας τους στον εργοδότη χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση εκτός από τη σύναψη του γάμου. Την άδεια γάμου δικαιούται ο μισθωτός κάθε φορά που θα συνάψει νόμιμο γάμο (θρησκευτικό ή πολιτικό).

Παρόμοια ισχύουν και για την άδεια γέννησης παιδιού, δηλαδή δεν απαιτείται καμία άλλη προϋπόθεση για τη χορήγησή της (προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη κ.λπ.) παρά είναι αρκετό το γεγονός γέννησης του παιδιού. Οι άδειες αυτές είναι με αποδοχές και χορηγούνται κατά το χρόνο που συντελούνται τα γεγονότα αυτά (γάμος ή γέννηση παιδιού αντίστοιχα), μετά από αίτηση του εργαζόμενου.

Αν δεν ζητηθεί κατά την τέλεση του γεγονότος ο μισθωτός δεν έχει δικαίωμα αξίωσης χορήγησής της σε άλλο χρόνο ή αποζημίωσής της σε χρήμα ενώ δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια.

(ΕΓΣΣΕ 1993– ΕΓΣΣΕ 2000)